Training & opleiding is gericht op het verbeteren van vaardigheden, attitude en kennis van zowel leidinggevende als medewerker binnen uw organisatie.

Met name de noodzakelijke attitude-omslag van onze cursusdeelnemers is essentiëel. Wij maken daarom gebruik van ervaringsleren, videotraining, videofeedback en de Leercirkel van Kolb. Vraag onze brochure aan over permanente educatie en ontwikkeling.

Ook zetten we een professioneel (conflict) acteur in ten behoeve van levensechte oefen- en leermomenten, de beste manier om uw eigen casuïstiek uit te werken.

Mocht u zich willen inschrijven voor één van de volgende cursussen, neem contact met ons op.

Enige voorbeelden van trainingen die wij in de loop van jaren in opdracht van cliënten hebben ontwikkeld:

 1. Het Verzuim de Baas!
  Tweedaags basispracticum over praktische vaardigheden voor leidinggevenden bij het voeren van verzuimgesprekken, inclusief eigen casuïstiek, tips/trucs en met speciale aandacht hoe u bij uzelf en uw personeel de gewenste attitude-omslag kunt bereiken om werkelijk blijvende verzuimreductie te realiseren. Tevens praktische kennis omtrent de werking van WVP, ZW, ArboWet en dergelijke.

 2. Moeilijk Verzuim de Baas!
  Een derde trainingsdag: hoe om te gaan met echt heel moeilijk verzuim vanwege ingrijpende psychische problematiek onder uw medewerkers. Bij vier van de vijf verzuimers spelen psychische en psychosociale problemen de hoofdrol bij verzuim. Vergeet niet dat persoonlijkheidsproblematiek bij 5% van uw medewerkers mogelijk de reden is van hardnekkig verzuim. U dient vooraf aan deze eendaagse module wel het basispracticum Verzuim de Baas te hebben gevolgd.

 3. Stress de Baas!
  Een tweedaagse workshop voor het herkennen en voorkomen van overbelasting, overspanning en burnout bij uzelf. We maken gebruik van diagnostische vragenlijsten en psychologische tests. U krijgt inzicht in onderliggende modellen om te komen tot persoonlijk stressmanagement en werkelijke spanningsreductie. En vergroot zo uw persoonlijke effectiviteit!

 4. Stressmanagement
  Een eendaagse training voor leidinggevenden om stress bij uw personeel te herkennen en te voorkomen. Via oefening, tips en trucs krijgt u praktische handvatten hoe u mogelijke spanningsbronnen en oplopende spanning op uw werk kunt bestrijden. U krijgt inzicht in onderliggende stressmodellen om te komen tot afdelingsbreed stressmanagement.

 5. Uw zenuwen de baas!
  Problemen met presenteren, zenuwachtig als u het woord krijgt of last van faalangst? U leert hier helder improviseren en een stevige presentatie neerzetten. Met aandacht voor uw blokkades, uw eigen stijl en het omgaan met een zogenaamd moeilijke zaal, inclusief videofeedback, tips en persoonlijke adviezen. Eventueel met een eigen digitaal bestand voor uzelf na afloop.

 6. Constructief conflicthanteren
  Over het (ongewild) ontstaan van conflicten, het voorkomen van conflicten en het constructief opvangen van (arbeids-) conflict. Inclusief de TKI vragenlijst omtrent uw persoonlijke stijl van conflicthantering, oefeningen, gesprekstechniek en eigen casuïstiek met een professionele conflictacteur, videofeedback en persoonlijke tips.

 7. Ongewenst gedrag corrigeren
  Praktische gesprekstechnieken voor het effectief voeren van feedback-, evaluatie-, correctie-, slecht nieuws- en disciplinegesprekken. Gebruikmakend van een handzaam model ter beoordeling van stereotype gedragspatronen en met eigen casuïstiek aan de hand van een professionele conflictacteur, videofeedback en persoonlijke tips.

 8. Effectief communiceren en samenwerken
  Sociale vaardigheden voor leidinggevenden, zowel voor medewerkers als voor complete teams. Ter verbetering van het klimaat, de samenwerking en ter voorkoming van kwaliteitsverlies, verzuim of verloop. Inclusief een handzaam gedragsmodel voor op het werk, casuïstiek en gesprekstechnieken met een professionele acteur en videofeedback. 

 9. Agressiehantering op de werkvloer
  Een driedaagse training over een helder inzichtelijk agressiemodel, agressiedempende gesprekstechniek en interventietechnieken bij escalatie. Inclusief de TKI vragenlijst omtrent uw persoonlijke stijl van conflicthantering, confronterende oefeningen en eigen casuïstiek met een professionele conflictacteur, videofeedback en persoonlijke tips.

 10. Omgaan met veranderweerstand op het werk
  Practicum over veranderen, de (natuurlijke) weerstand tegen verandering, hoe daar mee om te gaan en het gericht invoeren van veranderingen in de eigen organisatie of afdeling. Inclusief zeven verandervoorwaarden voor succes en tien pragmatische veranderstrategieën om werkelijk een succesvolle change-manager te worden. 

 11. Intervisie als super-kwaliteitsmoment
  Hoe intervisie kan werken om het professioneel handelen van u en uw collega's te vergroten, de arbeidssatisfactie te verhogen en beroepsfouten te voorkomen. Inclusief 7 inspirerende intervisiemethodes, oefeningen, casuïstiek en concrete invoeringstips. Een absolute must om nieuw beleid, kwaliteit en professionele gedragsverandering te borgen.

 12. Geluk op de werkvloer
  Een inspirerende ontmoeting over het bewust maken en (re-)activeren van uw persoonlijke energie en het daarmee verbeteren van zelfinzicht, motivatie en zingeving. Inclusief aandacht voor bevlogenheid en het voorkomen van demotivatie en spanningen. Met alle positieve gevolgen voor uzelf als persoon, als leidinggevende of als medewerker.

Interesse gekregen?
Voor het maken van een afspraak met Oscar Breetveld, trainer & opleider, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of een mail sturen aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met het verzoek tot nader contact voor een verkenning van de mogelijkheden.

We kunnen u ook op verzoek een brochure sturen omtrent training en ontwikkeling of voor één van bovenstaande onderwerpen. Er ligt met name een speciale folder voor u klaar over het trainen van leidinggevenden én medewerkers in het kader van stevige verzuimreductie.

Terzijde: Bureau Breetveld is per 24 dec. 2010 als opleidingsinstelling opgenomen in het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs: in dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor instellingen voor beroepsonderwijs. Opname in het register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post-Initiëel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke organisatie met veel ervaring op het gebied van inhoudelijke toetsing van opleidingen.

Afgelopen 28 mei 2018 behaalde Bureau Breetveld / BBOA voor de derde maal op rij deze kwalitatieve audit uitgevoerd door CPION met twee kleine correcties, welke begin juni zijn doorgevoerd. Met het behalen van deze audit blijven we dus opgenomen in het CRKBO register.

Wij behoeven hierdoor geen 21% btw te berekenen. Onze (non-profit) cliënten ter zake van training en (beroeps-) opleiding zijn hiermee vrijgesteld van enige BTW. Met name voor overheden, organisaties in de zorg, stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen betekent dit in de praktijk dus een besparing van 21%!

Let wel op svp: deze vrijstelling geldt voor Bureau Breetveld alleen voor beroepsopleidingen en het bijhouden en verwerven van kennis in het kader van beroep of vak. De vrijstelling geldt tevens als ons onderwijs gericht is op het verwerven van een toekomstig beroep, zoals sollicitatiecursussen, management development en dergelijke. Onderwijs dat zich richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer valt niet onder het begrip beroepsonderwijs.

Lees s.v.p. in het kader van training & opleiding ook onze algemene voorwaarden, klachtenreglement, privacy-statement en de disclaimer van Bureau Breetveld / BBOA.

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250