Coach staat omschreven als een professionele begeleider van personen, als een mentor of oefenmeester om de begeleide persoon of een heel team in staat te stellen tot bepaalde prestaties te komen.
Een tiental voorbeelden van situaties of momenten dat coaching vereist is:
  1. als iemand in zijn of haar functie feedback, reflectie en ontwikkeling nodig heeft en dat liefst buiten de organisatie haalt
  2. als iemand in een nieuwe functie voor nieuwe uitdagingen komt te staan of nieuwe competenties moet verwerven
  3. als iemand door ingrijpende veranderingen in de omgeving of omstandigheden zich moet gaan ontwikkelen
  4. als iemand bij het voortgaan van de jaren in een nieuwe levensfase voor nieuwe vragen komt te staan
  5. als iemand vastloopt in zijn of haar eigen gedrag of in het gedrag van anderen en hieraan wil gaan werken
  6. als iemand een coach zoekt en er intern in de organisatie geen mentor of coach voor handen is
  7. als iemand door een plotselinge promotie voor onverwachte problemen komt en steun in de rug behoeft
  8. als iemand bepaald "ongewenst" gedrag wil veranderen of zijn of haar competenties wil uitbreiden
  9. als iemand in zijn of haar huidige baan niet meer naar de zin functioneert en een careerswitch zoekt
  10. als iemand in zijn of haar loopbaanontwikkeling iets wil bijsturen of veranderen
Met andere woorden: soms loopt iemand vast bij uitdagingen, problemen, confrontaties en veranderingen. Soms geldt dit voor een heel team, voor het hele managementteam, soms voor individuele managers, professionals of andere sleutelfiguren. Zowel niet volledig functionerende managers en medewerkers, als zij die tot op heden wel naar wens functioneren, kunnen in moeilijke tijden zeker hulp en versterking gebruiken. Zoals bij reorganisatie, na fusie, tijdens een cultuuromslag, na een ingrijpende functiewijziging of bij bevordering als professionele eisen verschuiven dan wel naar aanleiding van re-integratie.

Tijdens dit soort veranderprocessen worden andere kwaliteiten verwacht van mensen dan in de gebruikelijke stabiele situaties. Het gaat dan in dit soort turbulente tijden in de eerste plaats om een tijdelijke steun in de rug. Geen enkel bedrijf of organisatie is er bij gebaat om bij elk hiaat in de ontwikkeling het zittende personeel meteen te vernieuwen. Ervaring, kennis en kunde kunnen niet zomaar worden gedumpt.

De kosten van vervanging, werving & selectie en inwerken zijn hoog. Coaching van betrokkenen lost problemen op, voorkomt verdere crises en verkleint de kans op escalatie. Ongewenste personele ontwikkelingen zoals het uitvliegen van goede krachten, hoog ziekteverzuim, overplaatsingen, outplacement of ontslag worden vermeden. Mensen worden binnen de organisatie effectief versterkt, coaching richt zich zo op het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en wordt verzorgd voor zowel individuen als voor groepen.
Voor het maken van een afspraak omtrent individuele coaching dan wel voor teamcoaching met Oscar Breetveld, psycholoog NIP® / coach, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of stuur een mail gericht aan  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met uw vraag voor een intake.

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250