De psycholoog voor arbeid & gezondheid gaat dieper in op vragen van het individu binnen organisaties en is gespecialiseerd in werkgerelateerde problematiek.
Een tiental voorbeelden van vragen voor de psycholoog voor arbeid & gezondheid:
 1. hanteren van spanningsproblemen, overspanning en (groeiende) burnoutproblematiek
 2. begeleiding van re-integratie bij langdurend verzuim met als doel terugkeer in eigen werk
 3. aanpassingsproblematiek bij problemen zoals arbeidsconflict, ongewild ontslag of baanverlies
 4. heroriëntatie op het werk i.v.m. de betekenis van het werk en de levensfase van de client
 5. stressklachten door werkgerelateerde problemen met psychische en somatische aspecten
 6. posttraumatische stressklachten na een schokkende gebeurtenis op het werk
 7. verslavingsproblematiek op het werk met samenhangende gedragsproblematiek
 8. blijven werken met (chronische) somatische of psychische beperkingen na re-integratie
 9. adviseren over individueel beleid rondom (aangepast) werk, gezondheid en ziekte
 10. overnemen van case-management inzake totaal vastgelopen verzuimproblematiek
Twaalf stappen in het proces:
 1. signaleren van de problematiek in werkverband
 2. aanmelden van de problematiek bij de psycholoog voor a&g
 3. afwegen of de indicatie juist gesteld is òf dat er verwijzing moet plaatsvinden
 4. bepaling of nadere afstemming nodig is met de werkgever van cliënt
 5. afspraak maken voor een intake-gesprek (niet-kosteloos)
 6. intake, probleemanalyse en concreet schriftelijk voorstel voor begeleiding (PvA)
 7. na opdrachtbevestiging afspraken over het vervolg, de verdere begeleiding en data
 8. begeleiding / behandeling conform het geschreven plan van aanpak
 9. indien gewenst tussentijdse evaluatiemomenten omtrent voortgang
 10. indien van toepassing terugvalpreventie zeker stellen
 11. eindevaluatie of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd
 12. loslaten / losmaken van het het contact, eventuele follow up
Voor het maken van een afspraak met Oscar Breetveld, psycholoog NIP® voor arbeid & gezondheid, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of stuur een mail gericht aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met uw vraag voor een intake.
 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250