De arbeids- & organisatiepsycholoog NIP® werkt op het snijvlak van mens, werk & organisatie en zet zich in voor het beste resultaat van zowel werkgever als werknemer.

Een tiental voorbeelden van activiteiten van de arbeids- & organisatiepsycholoog:

 1. acute interventie bij escalatie en actieve conflicthantering
 2. begeleiden van problematiek door bejegening en agressie op het werk
 3. adviseren over beleid rondom werk, verzuim, gezondheid en ziekte
 4. loopbaanbegeleiding, carrière-switch of outplacement
 5. selectie op basis van psychologische testen en assessment
 6. organisatie-ontwikkeling en herstructurering van de organisatie
 7. missie-, visie-, kernwaarden- en strategie-ontwikkeling
 8. cultuurwaardering en begeleiden van cultuurverandering
 9. training & opleiding, zie aldaar
 10. coaching & counseling, zie aldaar
Twaalf stappen in het proces:
 1. signaleren van de problematiek binnen de organisatie
 2. aanmelden van de problematiek bij de a&o-psycholoog
 3. afwegen of de vraag juist gesteld is òf dat er verwijzing moet plaatsvinden
 4. bepaling wie opdrachtgever en wie gesprekspartner is
 5. afspraak maken voor een probleeminventariserend gesprek
 6. intake, probleemanalyse en concreet schriftelijk voorstel / plan van aanpak
 7. na opdrachtbevestiging afspraken over het vervolg, de verdere activiteiten e.d.
 8. uitvoering van het geschreven plan van aanpak
 9. tussentijdse evaluatiemomenten omtrent voortgang en resultaten
 10. indien van toepassing borging zeker stellen
 11. eindevaluatie of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd
 12. loslaten van het het contact, eventuele follow up

Voor het maken van een afspraak met Oscar Breetveld, arbeids- & organisatiepsycholoog NIP®, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of stuur een mail aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met uw verzoek voor een probleeminventariserend gesprek.

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250